הדוח הראשון:
השימוש בתאי גזע עובריים לצורכי מחקר רפואי
(אוגוסט 2001)
הדוח השני:
אוספים גדולים של דגימות דנ"א ומאגרי נתונים של מידע גנטי מהאוכלוסייה (דצמבר 2002)
הדוח השלישי:
סוגיות ביואתיות בנושא אבחון גנטי טרום השרשתי (PGD)
(מאי 2008)
 
 ארכיון חדשות